miércoles, 26 de febrero de 2014

El Govern crea el Consell per al foment i la difusió de l'obra de Gaudí

Diari de Tarragona

El Govern crea el Consell per al foment i la difusió de l'obra de Gaudí

Estarà presidit pel conseller de Cultura i en formaran part els propietaris de les obres de titularitat pública, privada i experts

Publicado: 18/02/2014
ACN
El Govern de la Generalitat ha acordat la creació del Consell per al foment i la difusió de l'obra de Gaudí. Aquest òrgan consultiu neix amb la voluntat d'impulsar, fomentar i difondre el coneixement de l'obra de Gaudí i per possibilitar l'intercanvi d'informació sobre les diverses actuacions entorn d'aquesta obra. El Consell està presidit pel conseller de Cultura i en formen part els propietaris de les obres de Gaudí de titularitat privada, representants de les obres de titularitat pública, experts amb un coneixement reconegut en la obra de Gaudí i responsables del Govern de la Generalitat. Entre les tasques que té encomanades, el Consell estudiarà la constitució d'una xarxa dels diversos edificis creats per Gaudí a Catalunya, facilitant-ne l'estudi, la possibilitat de visitar-los i el foment de la recerca sobre l'obra de l'arquitecte, sobre la qual en vetllarà per tal que continuï sent un patrimoni Catalunya referent d'un estil arquitectònic únic i singular.

Els orígens d'aquest òrgan estan en la Declaració de Mataró, signada el 23 de novembre de 2013 per part de propietaris de les principals obres d'Antoni Gaudí i diversos representants d'entitats i institucions que treballen per preservar la seva obra.

Edificis a Catalunya

A Catalunya estan declarats com a béns culturals d'interès nacional, en la categoria de monuments històrics, un total de 13 edificis de Gaudí, reconeguts al Decret 1794/1969, de 24 de juliol. Així mateix, l'obra de Gaudí va ser inclosa a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO en la Resolució del Comitè reunit l'any 1984. Aquesta Resolució incloïa el Parc Güell, la Casa Milà i el Palau Güell. L'any 2005 l'obra de Gaudí es va ampliar i es van incloure a la Llista del Patrimoni Mundial la Façana del Naixement i la Cripta de la Sagrada Família, la Casa Vicens, la Casa Batlló i la Cripta de la Colònia Güell.

La composició del Consell per al foment i la difusió de l'obra de Gaudí serà Eugènia Garcia Puig (Cripta de la Colònia Güell), Malú Piedrabuena Ruiz-Tagle (Casa Batlló), Tarek Masri Costejà (Casa Vicens), Maria Carmen Perella Cosconera (Palau Güell), Ignasi Armengol Villà (Parc Güell), Santiago Llensa Boyer (Casa Calvet), M. José Monserrat Mesanza (Col·legi Teresià), Lourdes Cirlot Valenzuela (Pavellons de la Finca Güell), Anna Mollet Guilera (Torre Bellesguard), Marta Plasencia Reyes (Portal i Tanca Finca Miralles), Joan Mora i Bosch (Nau Gaudí de Mataró), Marta Lacambra Puig (Casa Milà) i Xavier Miralles Mas (Temple de la Sagrada Família)

També formaran part del Consell el director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, el subdirector general del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic, la cap de la Divisió d'Actuacions en Museus i Monuments del Departament de Cultura, el director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, l'adjunt al cap de Gabinet de Departament de Territori i Sostenibilitat i els experts que el conseller de Cultura designi per raó del seu reconegut coneixement en l'obra d'Antoni Gaudí.

Los atractivos de Gaudí se recopilarán en un portal web

Mataró activa el Consell para el fomento y la difusión de la obra de Gaudí para proyectar el universo del artista

Mataró - Maresme | 25/02/2014 

Los atractivos de Gaudí se recopilarán en un portal web 


Propietarios públicos y privados de las obras de Gaudí, en Mataró 
Mataró.- El considerado kilómetro cero de la obra de Antoni Gaudí, la nave fabril que diseñó el genial arquitecto para una cooperativa obrera, ha sido el escenario de la primera reunión del Consell para el Fomento y la Difusión de la obra gaudiniana. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presidió la primera sesión, dio a conocer los primeros proyectos que se impulsarán en conjunto, tales como un portal web dedicado exclusivamente a recopilar los atractivos gaudinianos en Catalunya.
La difusión del legado de Antoni Gaudí quedará recogido en una página web desde la que el usuario podrá acceder a todas las rutas. Según Ferran Mascarell, se trata de "un espacio de difusión que recogerá todos los atractivos, desde la Nau Gaudí de Mataró, el km.0 hasta la Cripta en Santa Coloma de Cervelló".
Entre las acciones previstas, el Consell estudiará la creación de una red de los edificios creados por Gaudó en Catalunya, facilitando su estudio, la posibilidad de visitarlos y el fomento de la investigación sobre la obra del arquitecto, sobre la que se garantizará que se mantenga como patrimonio de Catalunya y referente mundial de un estilo arquitectónico singular.
Expertos y propietarios
El trabajo cooperativo de los propietarios públicos y privados de obras de Gaudí, cuya secretaría técnica tendrá sede en Mataró (Maresme) permtirá una compilación de los procesos de reforma de las obras, disponibles para todos los miembros del selecto grupo de gaudinianos. Uno de los aspectos en los que incidrá el Consell es en la mejora de las formas de exposición de las obras de Gaudí, integrando las nuevas tecnologías y aportando recursos para su conservación.
El Institut Ramon Llull, según Mascarell, será clave para la proyección internacional y la plasmación exterior de uno de los principales atractivos culturales de Catalunya. Para el alcalde de Mataró, Joan Mora, la Nau Gaudí, el kilómetro cero de la ruta turística, será el origen de una nueva explosión promocional del genial arquitecto catalán.
En Catalunya están declarados como Bien Cultural de Interés Nacional, en la categoría de monumentos históricos, un total de 13 edificios de Gaudí. Asimismo, la obra del arquitecto está icluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, que incluye el Parc Güell, la Casa Milà y el Palau Güell.
La composición del Consell lo forman Eugencia Garcia (Cripta Colonia Güell), Malú Piedrabuena (Casa Batlló), Tarek Masri (Casa Vicens), Maria Carmen Perella (Palau Güell), Ignasi Armengol (Parc Güell), Santiago Llensa (Casa Calvet), M. José Monserrat (Col·legi Teresià), Lourdes Cirlo (Pabellones Finca Güell), Anna Mollet (Torre Bellesguard), Marta Plasencia (portal finca Miralles), Joan Mora (Nau Gaudí), Marta Lacambra (Casa Milà) y Xavier Miralles (Sagrada Familia).
Formarán parte del Consell el director general de Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, el subdirector general del Patrimoni Arquitectònica, Arqueològic i Paleontològic, la jefe de la División de Actuaciones en Museos y Monumentos del Departament de Cultura, el director del MNAC, el adjunto al jefe de Gabinete del Departament de Territori i Sostenibilitat y los expertos que el conseller de Cultura designe en razón de su reconocido conocimiento de la obra de Gaudí, como Daniel Giralt-Miracle.
..........................................................................
Puede verse esta noticia también en

Se constituye y reune en Mataró el Consejo para el fomento y la difusión de la obra de Gaudí